NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS


Az 1997. évi C. törvény lehetõvé teszi országos népi kezdeményezés indítását aláírásgyûjtés formájában. (LINK)

Az Országos Választási Bizottsághoz be kell nyújtani a jogszabályi feltételeknek megfelelõ aláírásgyûjtõ ívet, melyet a
Bizottság a kérdés benyújtásától számított 30 napon belül hitelesít.
Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos
határozatát nyolc napon belül a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. A jogorvoslati határidõ eredménytelen elteltét
követõ napon, jogorvoslat esetén az Alkotmánybíróság hitelesítõ határozatot helybenhagyó döntésének a Magyar
Közlönyben való közzététele napján az Országos Választási Iroda vezetõje hitelesítési záradékkal látja el az
aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát. Az aláírásgyûjtést a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyûjtõ ív másolatával
lehet megkezdeni.
Valamennyi aláírásgyûjtõ ívet a népszavazásra javasolt kérdéssel kell kezdeni. Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon
kell szerepelniük. Az aláírásgyûjtõ íveken a saját kezû aláírás mellett - az aláírás hitelességének
ellenõrzése céljából - fel kell tüntetni a kezdeményezõ olvasható családi és utónevét, lakcímét, valamint személyi
azonosítóját. Az aláírásgyûjtõ ívet az aláírást gyûjtõ polgár az aláírásával látja el.
Az alapítvány tagjai az elõírásoknak megfelelõen elkészítették az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát, melyet 2003. június
26-án megküldtek az Országos Választási Bizottságnak hitelesítés céljából.

Az aláírásgyûjtõ íven a következõ szerepelt:

"Egyetértünk azzal, hogy az Országgyûlés módosítsa a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényt annak
érdekében, hogy az állatkínzás bûncselekménynek minõsüljön."

2003. június 30-án az Országos Választási Bizottság határozatban közölte, hogy hitelesíti az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát.

A határozatot ezek után az Országos Választási Bizottság megjelentette a Magyar Közlönyben, majd a jogorvoslati határidõ
lejárta után egy nappal az Országos Választási Iroda vezetõje 2003. július 20-án hitelesítési záradékkal látta el a
beküldött ív mintapéldányát.

Az aláírásgyûjtõ ív hitelesített mintapéldányát kizárólag fénymásolóval lehet sokszorosítani, ezért az íveket vagy
személyesen, vagy postai úton tudták eljuttatni a gyûjtést végzõ személyeknek.

Az aláírásgyûjtõ íveket csak 18 év feletti magyar állampolgár írhatja alá, az íveken fel kell tüntetni az aláíró
olvasható nevét, személyi az onosító számát, lakcímét és aláírását.

Vissza